Actualitat

Entre 2020 i 2022 els tribunals valencians han resolt nou sentències en matèria de corrupció pública, algunes d'elles sobre conegudes trames Representants de la societat civil i d'institucions i universitats públiques es reuneixen per a debatre sobre les últimes sentències dels delictes de corrupció...

Els membres del Consell de Participació Ciutadana de l'Agència Valenciana Antifrau (AVAF), òrgan representatiu de la Societat Civil davant el qual rendeix comptes aquesta Agència, desitgem traslladar a l'opinió pública la profunda preocupació que sentim davant la situació generada per l'allau de sol·licituds que s'han...