Així és el model que la Comissió Europea planteja per a facilitar les denúncies de corrupció

Així és el model que la Comissió Europea planteja per a facilitar les denúncies de corrupció

Fa uns mesos, la Comissió Europea presentava una proposta de Directiva per a garantir la protecció de les persones que alerten, informen i denuncien fraus i actuacions il·lícites en qualsevol entorn.

El text contempla dues vies a l’hora de presentar una denúncia:

  • interna, quan la persona denunciant comunica els fets als mecanismes de la pròpia entitat on desenvolupa la seua labor i en la qual ha observat el comportament sospitós o il·lícit.
  • externa, quan els comunica a l’autoritat designada per a rebre denúncies segons disposa la Directiva.

En el primer supòsit, les entitats públiques i privades hauran d’adoptar mesures encaminades a establir procediments interns de notificació i tramitació de denúncies, que contemplen:

  • mecanismes confidencials per a la recepció de denúncies.
  • persones designades o serveis competents per a tal efecte.
  • diligència en la tramitació, que no haurà d’excedir els tres mesos.
  • informació clara i accessible sobre els procediments i sobre com i en quines condicions poden presentar-se denúncies davant les autoritats.

Estes denúncies podran presentar-se tant en paper com de forma telemàtica, oral o telefònica.

En el segon cas, en el qual la persona denunciant segueix la via externa, el text marca que els Estats membres han de designar a les autoritats encarregades de rebre i tramitar denúncies. A més, vetlaran perquè:

  • s’establisquen mecanismes externs de denúncia independents, autònoms, assegurances i confidencials.
  • s’informe a la persona denunciant sobre la tramitació de la denúncia en un termini raonable, no superior a 3 mesos, o a 6 mesos en casos degudament justificats.
  • es transmeta la informació continguda en la denúncia als òrgans o organismes competents de la Unió, segons pertoque, perquè se seguisca investigant, quan això estiga previst pel Dret nacional o comunitari.

La Directiva disposa que les persones informants estan obligades, en general, a utilitzar els mecanismes interns en primer lloc. Si estos no funcionen, podran informar a les autoritats competents, i, en última instància, al públic i els mitjans de comunicació. Actualment, la proposta està en tramitació al Parlament Europeu. Des de l’Observatori pararem molta atenció a la seua evolució.

 

Sense comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.