Així preveu la proposta de llei espanyola promoure la transparència i reformar el Codi Penal per a lluitar contra la corrupció

Així preveu la proposta de llei espanyola promoure la transparència i reformar el Codi Penal per a lluitar contra la corrupció

El grup parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats va presentar el setembre de 2016 una proposta per a formular un pla integral de lluita contra la corrupció.

El conjunt de lleis i normes de l’Estat espanyol no compta fins hui amb un text que tinga en compte aquesta xacra des d’una perspectiva unificada i global.

La promoció de la transparència i una reforma en el Codi Penal són dos de les bases del projecte, que encara està en fase de tramitació. La resta de grups, de fet, han presentat ja més de 300 esmenes, ja que la proposta presenta algunes llacunes.

Pel que fa a la transparència, la futura llei plantejaria noves mesures en matèria de publicitat i transparència del sector públic. Entre elles, l’obligació que les administracions públiques difonguen, juntament amb els seus plans d’actuació i objectius:

 • Un inventari d’ens dependents de les mateixes.
 • El seu pressupost anual i les retribucions dels seus treballadors.
 • Les agendes d’activitat institucional i de treball dels membres del Govern i alts càrrecs.
 • La relació del personal de confiança o assessorament especial de cada departament.
 • La informació de les campanyes de publicitat institucional que hagen promogut o contractat, indicant el cost de les mateixes, els adjudicataris i el termini d’execució.

 

A més, en matèria de contractació pública, el projecte de llei amplia la informació que ha de ser publicitada, entre la qual destaca:

 • Una millor identificació de les entitats contractants.
 • La identitat dels membres de les juntes i meses de contractació.
 • Els informes tècnics de valoració de les ofertes.
 • Els instruments a través dels quals s’ha publicitat el contracte.

 

D’altra banda, el projecte de llei pretén la modificació del Codi Penal en els següents termes:

 • Punició de l’autoritat o funcionari públic que, durant l’exercici del seu càrrec, experimente un increment en els seus béns o patrimoni que no puga justificar.
 • Ampliació de la responsabilitat civil als partits polítics, sindicats i organitzacions empresarials pels delictes comesos pels seus empleats, representants, gestors, persones autoritzades o càrrecs orgànics en l’acompliment de les seues activitats.
 • Inclusió del decomís dels guanys obtinguts pel condemnat per delictes de prevaricació, tràfic d’influències i frau o exaccions il·legals.

 

En matèria processal penal, es proposa igualment una important modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal. Es modificaria el polèmic article 324 relatiu als terminis màxims d’instrucció (6-18 mesos), figura que des de la seua creació el 2015 ha provocat el rebuig unànime de tots els actors jurídics. Així, el projecte de llei promou l’eliminació d’estos terminis màxims d’investigació de les causes penals, i deixa al criteri del jutge o de la jutgessa la conclusió de la instrucció quan entenga que ha complit la seua finalitat.

Finalment, en matèria d’indults, el projecte de Llei exclou la condonació de la pena als condemnats per delictes de finançament il·legal dels partits polítics, o contra l’Administració Pública, així com tots aquells comesos contra la Hisenda Pública o contra la Seguretat Social.

De superar la fase de tramitació (i esmenar les seues llacunes), el projecte pot constituir un important avanç en matèria de transparència i lluita contra la corrupció en la legislació espanyola.

Sense comentaris

Escriu un comentari