Així proposa Europa protegir a qui denuncie un cas de corrupció

Així proposa Europa protegir a qui denuncie un cas de corrupció

La proposta de Directiva que ha presentat la Comissió Europea estableix una sèrie de mesures encaminades a la protecció de les persones informants. 

D’esta manera, la norma preveu la prohibició de les represàlies contra els denunciants i imposa l’obligació als Estats membres d’adoptar les mesures necessàries per a evitar-les. Especialment, la Comissió posa l’accent en el següent:

  • Cada país ha de proporcionar al denunciant informació i assessorament independent i gratuït sobre els procediments i recursos disponibles per a la protecció contra represàlies.
  • Els estats, a més, no han de considerar que les persones que denuncien o facen una revelació pública hagen infringit cap normativa o pacte per haver de guardar secret.
  • En els processos judicials relatius als perjudicis patits pels informants, correspondrà a la persona que haja adoptat la mesura de represàlia provar que el perjudici no va ser conseqüència de la denúncia, sinó que es va basar en motius objectius.
  • Les persones informants tindran accés a mesures correctores contra represàlies i comptaran amb assistència jurídica gratuïta en els processos penals i en els processos civils transfronterers.

 

Pel que fa a les persones interessades, és a dir, les afectades per la denúncia efectuada per la informant, la Directiva també contempla certes garanties. Estableix, per exemple, l’obligació dels Estats membres d’assegurar l’exercici del seu dret a la tutela judicial efectiva. Igualment, a garantir la presumpció d’innocència i el dret de defensa, així com a la protecció de la seua identitat -en cas de no ser coneguda pel públic- mentre la investigació estiga en curs.

Finalment, la Directiva estableix la necessitat que els Estats membres tinguen previstes sancions per a aquelles persones físiques o jurídiques que dificulten o entorpisquen de qualsevol manera la presentació o tramitació de les denúncies, prenguen represàlies contra els informants o incomplisquen el deure de confidencialitat de la seua identitat.

De la mateixa manera, s’establiran sancions per als qui presenten denúncies o efectuen revelacions falses, malicioses o abusives.

Sense comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.