Anàlisis, estudis i articles

Aquest apartat recull diversos materials, de producció pròpia i externa:

  • Notes informatives sobre com es manifesta la corrupció i quines eines legals existeixen per a enfrontar-la, produïdes per l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
  • Anàlisis i estudis produïts per altres organismes, organitzacions i institucions d’àmbit autonòmic, estatal, europeu i internacional.
  • Articles sobre corrupció, elaborats per especialistes en la matèria, publicats en mitjans de comunicació.
Quaderns pedagògics

ANÀLISI I ESTUDIS

Veure els documents