1.1. Prevaricació de funcionaris públics

Supòsit A

Funcionari públic que en el curs d’un assumpte administratiu dicta una resolució arbitrària, sabent que aquesta no s’ajusta a la legalitat (Art. 404 CP).

 

Pena: inhabilitació per a càrrec públic i per al dret de sufragi passiu de 9 a 15 anys.

 

Exemple: P. sol·licita a l’ajuntament una llicència d’activitat per a obrir un establiment. C., funcionari d’aqueix ajuntament i amic de la infància de P., que s’encarrega d’aqueix procediment administratiu, fins i tot sabent que el local no compleix amb les més mínimes normes de seguretat, decideix saltar-se els tràmits del procediment i resol directament concedint la llicència.

 

 

Supòsit B.1

Funcionari públic que, exercint les seues competències i sent conscient que actua de manera irregular, proposa, nomena o dona possessió per a un càrrec públic a una persona que no compleix amb els requisits del lloc (Art. 405 CP).

Supòsit B.2

persona que, sent conscient que no compleix amb els requisits legals exigits per al càrrec, pren possessió del mateix (art. 406 CP).

 

Pena: multa de 3 a 8 mesos + suspensió d’ocupació o càrrec públic d’1 a 3 anys.

 

Exemple: a l’ajuntament de C. necessiten un assessor jurídic llicenciat en Dret. C., proposa al seu col·lega L. per al càrrec, fins i tot sabent que va abandonar els seus estudis als 16 anys. Davant tal oportunitat, L. accepta el càrrec.

 

 

Supòsit C

Autoritat o funcionari que, incomplint les obligacions del seu càrrec, deixa intencionadament de perseguir els delictes que conega o als seus responsables (art. 408 CP).

 

Pena: inhabilitació per a ocupació o càrrec públic de 6 mesos a 2 anys.

 

Exemple: J., policia, observa mentre patrulla com uns subjectes encaputxats trenquen la finestreta d’un cotxe i accedeixen al seu interior. Però decideix continuar avant ignorant el que acaba de veure.