1.3. Suborn

Supòsit A

Autoritat o funcionari que, en profit propi o d’un tercer, rep o sol·licita, per si mateix o a través d’un altre, favor o retribució de qualsevol classe, o accepta un oferiment o promesa, per a realitzar en l’exercici del seu càrrec un acte irregular o per a no realitzar o retardar injustificadament alguna cosa que haguera d’efectuar (art. 419 CP).

 

Penes: presó de 3 a 6 anys + multa de 12 a 24 mesos + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i per al dret de sufragi passiu de 9 a 12 anys + la pena que puga correspondre a l’acte realitzat, omés o retardat.

 

Exemple: C. tramita un procediment sancionador contra un restaurant que incompleix la normativa d’horaris d’obertura. Aprofitant que C. es troba amb el propietari del local en el supermercat, li comenta que, si li convida a ell i a la seua família al restaurant per al sopar de nit de cap d’any, «és possible que aqueix expedient s’extravie entre les incomptables carpetes de l’arxiu de l’ajuntament».

 

Supòsit B

Autoritat o funcionari públic que, en profit propi o d’un tercer, rep o sol·licita, per si o a través d’un altre, favor o retribució de qualsevol classe, o accepta un oferiment o promesa per a realitzar un acte propi del seu càrrec (Art. 420 CP).

 

Penes: presó de 2 a 4 anys + multa de 12 a 24 mesos + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i per a l’exercici de sufragi passiu de 5 a 9 anys.

 

Exemple: C. tramita una sol·licitud de llicència d’activitat per a l’obertura d’un taller en zona urbana, no sent clara la seua concessió pel fet que existeixen dubtes sobre si complirà amb la normativa sobre sorolls i activitats insalubres en zona habitada. A la vista d’això, decideix reunir-se amb el sol·licitant de la llicència, al qual li exposa la situació i els problemes que existeixen, però li comenta que, si li regala un pernil, «pot ser que faça els ulls grossos i la llicència acabe eixint abans del que es preveu».

 

Supòsit C

Situació en la qual el favor o retribució es rep o sol·licita pel funcionari com recompensa després de realitzar les conductes anteriors (art. 421 CP).

 

Penes: idèntiques a les dels supòsits anteriors.

 

Exemples:

Supòsit 1.- C., mentre tramita l’expedient sancionador, decideix tancar-lo en fals perquè el restaurant li agrada i no vol que li multen. El cap de setmana següent acudeix al local a menjar, i a l’hora de pagar, li comenta al propietari que «entén que estan en pau, perquè gràcies a ell ja no ha de preocupar-se per la multa».
Supòsit 2.- Després de resoldre concedir la llicència al taller, C. porta el seu cotxe al mateix i li suggereix a l’encarregat que «entén que li farà preu “d’amic” per haver-li ajudat amb allò de la llicència».

 

Supòsit D

Autoritat o funcionari públic que, en profit propi o d’un tercer, admeta, per si o a través d’una altra persona, obsequi o regal que li oferisquen en consideració al seu càrrec o funció (art. 422 CP).

 

Penes: presó de 6 mesos a 1 any + suspensió d’ocupació i càrrec públic d’1 a 3 anys.

 

Exemple: C. canvia de departament i passa a encarregar-se de l’àrea de recursos humans de l’ajuntament. Quan s’assabenta el seu amic L., li regala una cistella d’embotits, felicitant-lo pel seu nou lloc, i demanant-li que “pense en els seus fills per a futurs posats”. C. accepta el regal.