1.4. Tràfic d’influències

Supòsit A

Funcionari o autoritat que influeix en un altre funcionari o autoritat prevalent-se del seu càrrec o de qualsevol situació derivada de la seua relació personal o jeràrquica amb ell per a aconseguir una resolució que li puga generar directa o indirectament un benefici econòmic per a ell o per a un tercer (art. 428 CP).

 

Penes: presó de 6 mesos a 2 anys + multa del punt al duple del benefici perseguit o obtingut + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i per al dret de sufragi passiu de 5 a 9 anys.

 

Exemple: O., funcionari, acudeix al despatx de la seua companya i amiga I., que sap que s’encarrega d’un procediment de responsabilitat patrimonial iniciat per la prima d’O. en entropessar amb el paviment en baixar d’una vorera. En l’ensopegada es va fer un esquinç i va decidir denunciar a l’ajuntament perquè la carretera era massa adherent. O. convida a un café a la seua companya I. i li insta a tirar-li una mà a la seua cosina amb això de la indemnització.

 

Supòsit B

Particular que influeix en un funcionari o autoritat aprofitant la seua relació personal amb aquest o amb un altre funcionari o autoritat per a aconseguir una resolució que li puga generar un benefici econòmic per a si o per a un tercer (art. 429 CP).

 

Penes: presó de 6 mesos a 2 anys + multa del punt al duple del benefici perseguit o obtingut + prohibició de contractar amb el sector públic + pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques, beneficis o incentius fiscals i de la Seguretat de 6 a 10 anys.

 

Exemple: J., nebot de C., funcionari, ha sol·licitat una de les beques que l’ajuntament ofereix per a treballar en el consistori durant l’estiu. En un menjar, J. parla amb el seu oncle del tema i li demana que faça tot el possible perquè li concedisquen la beca.

 

 

Supòsit C

Aquells que, oferint-se a realitzar les conductes descrites en els dos supòsits anteriors, sol·liciten regals o qualsevol remuneració, o accepten oferiment o promesa (art. 430 CP).

 

Penes: presó de 6 mesos a 1 any. Si el delicte fora comés per autoritat o funcionari públic se li imposarà, a més, la pena d’inhabilitació especial per a càrrec o ocupació pública i per a l’exercici del dret de sufragi passiu per temps d’1 a 4 anys.

 

Exemple pràctic:

Suposat A.- C., funcionari, es troba amb la seua amic R., que li comenta que li han obert un procediment sancionador per haver abandonat fora del seu taller cotxes avariats. Com a C. coneix al funcionari que porta aqueixos assumptes, li comenta al seu amic que, «si li regala una revisió pre-ITV gratis, parlarà amb el seu company a veure si pot fer la “vista grossa”».
Suposat B.- En un sopar d’amics organitzada per T., un dels assistents comenta que ha sol·licitat una subvenció a l’ajuntament per a obrir un negoci. T., que és cosí del funcionari que s’encarrega de la tramitació de les ajudes i subvencions, li comenta en privat a l’emprenedor que, si li dona 500 €, «parlarà amb el seu cosí perquè li tire una mà amb el tema de l’ajuda».