1.7. Negociacions i activitats prohibides a funcionaris

Delicte: negociacions i activitats prohibides als funcionaris i abusos en el seu exercici

 

Supòsit A

Autoritat o funcionari que, havent d’intervindre en un contracte, operació o activitat, aprofite per a facilitar-se qualsevol forma de participació, directa o mitjançant tercer, en tals negocis o actuacions (art. 439 CP).

 

Penes: presó de 6 mesos a 2 anys + multa de 12 a 24 mesos + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i per a l’exercici del dret de sufragi passiu per temps de 2 a 7 anys.

 

Exemple: C. és funcionària en un ajuntament. Però no s’ha dedicat sempre al servei públic, perquè fins que va aprovar l’oposició regentava una empresa de jardineria, que va traspassar al seu marit quan va prendre possessió del càrrec i va canviar de professió.

Actualment, al seu ajuntament estan preparant una contracta pública per al servei de jardineria dels parcs de la seua localitat, i C. participa en aquest assumpte. S’encarrega de redactar les bases de la convocatòria, s’assegura d’establir sol requisits que l’empresa del seu marit complirà àmpliament, així com de començar a preparar ja a les vesprades des de casa la participació de l’empresa en la contracta, encara que encara no haja eixit la convocatòria.

 

Supòsit B

Autoritat o funcionari que, fora dels casos permesos, realitze per si o mitjançant un tercer una activitat professional o d’assessorament per a entitats privades o particulars, en un assumpte en què haja d’intervindre o haja intervingut, o en els quals es tramiten en l’oficina o centre en que estiguera destinat o del qual depenga (art. 441 CP).

 

Penes: multa de 6 a 12 mesos + suspensió d’ocupació o càrrec públic de 2 a 5 anys.

 

Exemple: H. és jutge d’un jutjat de primera instància. En aquest jutjat, se segueix un procediment en el qual el seu amic L. ha sigut demandat per unes quantitats pendents de pagament. H. aprofita el partit de pol dels dissabtes per a comentar l’assumpte amb L. i donar-li recomanacions sobre com actuar i aconseguir una sentència favorable.

 

 

Supòsit C

Autoritat o funcionari que faça ús d’un secret del qual tinga coneixement per raó del seu ofici o càrrec, o d’una informació privilegiada, per a obtindre un benefici econòmic per a si o per a un tercer (art. 442 CP).

 

Penes: multa del punt al triple del benefici perseguit, obtingut o facilitat + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i per a l’exercici del sufragi passiu de 2 a 4 anys.

Si s’obté el benefici perseguit s’imposaran penes de presó d’1 a 3 anys + multa del punt al sèxtuple del benefici perseguit, obtingut o facilitat + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i per a l’exercici del dret de sufragi passiu de 4 a 6 anys.

Si es produeix greu mal a la causa pública o a tercer, la pena serà de presó d’1 a 6 anys + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i per a l’exercici del dret de sufragi passiu de 9 a 12 anys.

 

Exemple: T., funcionari, s’assabenta a través d’un company que l’ajuntament està plantejant-se declarar com a urbanitzables determinats terrenys a fi de construir nous habitatges, ja que el poble està augmentant la seua població.

Davant tal notícia, T. decideix anar a parlar amb els amos d’aquests terrenys i comprar-los mentre continuen sent terreny d’ús agrari. D’aquesta forma, quan es declaren urbanitzables, augmentaran considerablement el seu valor i T. podrà revendre’ls, obtenint un bon benefici.

 

Supòsit D.1

Autoritat o funcionari que sol·licite favors sexuals a una persona per a obtindre un benefici de qualsevol classe en un procediment que es dirigisca contra si mateixa, el seu cònjuge o parella, o familiar fins a segon grau (art. 443.1 CP).

 

Penes: presó d’1 a 2 anys + inhabilitació absoluta de 6 a 12 anys.

 

Exemple: C., funcionari encarregat de la tramitació d’un expedient sancionador, contacta amb la persona a la qual se li imputen els fets i li proposa favors sexuals a canvi de resoldre l’expedient sense proposar sanció.

 

Supòsit D.2

Funcionari d’institucions penitenciàries o de centres de protecció o correcció de menors que sol·licite favors sexuals a una persona subjecta al seu guarda, al seu cònjuge o parella o a un familiar fins al segon grau (art. 443.2 CP).

 

Penes: presó d’1 a 4 anys i inhabilitació absoluta per temps de 6 a 12 anys.

 

Exemple: P., funcionari de presons, aprofita la visita de la cònjuge d’un dels reclusos per a sol·licitar-li favors sexuals a canvi de millores en la situació penitenciària del seu espòs.