2.3. Proposició Llei Integral lluita contra la corrupció. Congrés

Proposició de Llei Integral de lluita contra la corrupció i protecció dels denunciants

 

Al setembre de 2016, el grup parlamentari Ciutadans va presentar davant el Congrés dels Diputats un text legislatiu a fi de desenvolupar un pla integral de lluita contra la corrupció, el primer dins de la història legislativa d’Espanya.

 

L’ordenament jurídic espanyol, si bé contempla figures i tipus delictius relacionats amb les pràctiques corruptes i el frau, manca a dia’ de hui d’un text normatiu en el qual s’afronte el problema des d’una perspectiva global i unificada; això comporta, com ja s’ha apreciat en nombroses ocasions, limitacions i manques a l’hora de lluitar contra aquesta xacra que s’ha assentat dins del segon lloc entre les principals preocupacions dels ciutadans segons el baròmetre del CIS, seguit molt de prop per una inquietud cap a “els polítics en general, els partits i la política”.

 

Malgrat el temps transcorregut, el projecte no ha transcendit de la fase de Comissió Constitucional, i actualment la proposta legislativa ha caducat a conseqüència de la dissolució de les Cambres a causa de les últimes eleccions del passat mes d’abril de 2019; així, haurà de ser proposada de nou pel grup parlamentari en la nova legislatura.

 

El projecte de llei, que es trobava encara en fase de debat i votació en la Comissió Constitucional, va caducar el mes de març passat de 2019 en ocasió de la dissolució de les Cambres i la convocatòria d’eleccions. El text, que va rebre fins a un total de 375 esmenes (inclosa una a la totalitat per part del grup Popular), va anar quedant relegat a un segon pla dins del panorama legislatiu, la qual cosa va portar al fet que es produïra abans la fi de la legislatura que l’aprovació del text.