Aparcament Jardins de Monfort de València

Sentència

Sentència Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (núm. 12/2011), 24 d’octubre de 2011

Descripció dels fets

Diversos funcionaris de l’Ajuntament de València participen en la concessió a una empresa contractista d’autorització per a la construcció d’un aparcament subterrani sense sol·licitar informe tècnic preceptiu. Els imputats no van sol·licitar en cap moment ni autorització prèvia ni la realització d’un informe a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, tal com disposa la normativa urbanística, autoritzant l’inici de les obres directament.

L’aparcament públic subterrani resultava contigu als Jardins de Monfort de València, bé declarat d’interés cultural (BIC), per la qual cosa s’hi situava en l’entorn protegit d’aquest.

Municipi

València.

Comarca

València.

Delicte imputat

Delicte de prevaricació urbanística de l’art. 320 CP.

Sentit sentència

Absolutòria.

Classe funcionari/autoritat

Arquitecta tècnica, arquitecte cap del Servei de Planejament de l’Ajuntament de València, Regidor d’urbanisme (i diputat autonòmic), Cap de Tràfic i Secretari general de l’Ajuntament de València (tots pel Partit Popular).

Impacte econòmic

No consta.

Concurs amb altres delictes

No consta. En les diligències prèvies incoades es va incloure el delicte contra el patrimoni històric de l’art. 324 CP i es va acordar el sobreseïment lliure d’aquest tema per part de l’Audiència Provincial de València, en interlocutòria núm. 416/2010.

Pena

Sentencia absolutòria.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

La interpretació del TSJV en aquest cas resulta sorprenent, atés que la resolució fonamenta l’absolució dels acusats en la falta d’arbitrarietat en la conducta dels imputats. No obstant això, la concurrència d’arbitrarietat no és requisit imprescindible per a l’apreciació del delicte de prevaricació urbanística de l’article 320 CP.

La concessionària de l’aparcament, era una U.T.E. (Unió Temporal d’Empreses), formada per Enrique Ortiz S.L. i Secopsa, implicades també en els casos Gürtel i Brugal.