Apropiació de fons per recaptador municipal de Sant Vicent del Raspeig

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 436/2000), 8 de juliol de 2000

Descripció dels fets

El recaptador executiu municipal de l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig es va apropiar de part dels fons municipals entre els anys 1989 i 1993.

Les funcions del susdit consistien bàsicament en, al final de cada anualitat, dur a terme l’oportuna rendició de comptes i liquidar amb l’Ajuntament el total de l’import cobrat segons els diversos tipus de rebuts lliurats en el seu moment pels ciutadans del municipi. En 1993, aquestes funcions van ser traslladades a SUMA, organisme Autònom de la Diputació Provincial d’Alacant i, prèviament al trasllat de funcions, es va dur a terme un compte final de l’anualitat per part d’una de les empleades de l’acusat, a causa de la incompareixença d’aquest últim. D’aquesta manera es va descobrir un desquadrament entre la quantitat percebuda pels impostos cobrats i els rebuts suposadament pagats pels contribuents, a més d’un maletí propietat del recaptador amb nombrosos rebuts abonats pels contribuents, els quals constaven en la Corporació com a pendents de cobrament. Entre els rebuts abonats i les quantitats pendents de cobrament per l’Ajuntament, s’obté un saldo deutor de 262.562,98 €.

Municipi

Sant Vicent del Raspeig.

Comarca

L’Alacantí.

Delicte imputat

Delicte de malversació de l’art. 432.2 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Recaptador executiu.

Impacte econòmic

262.562,98 €.

Concurs amb altres delictes

No consta.

Pena

4 anys de presó i inhabilitació absoluta durant 10 anys.

Responsabilitat civil

262.562,98 € d’indemnització a l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig.

Altres dades d’interés

Queda provat per la sentència que la quantitat malversada per l’acusat va causar greu dany als interessos generals de la població.

El gran volum de cabal públic sostret, així com l’existència acreditada d’ànim de lucre del condemnat de sostraure els cabals públics, va motivar l’aplicació de la modalitat agreujada de malversació, compresa en l’apartat 2n de l’art. 432 CP.