Apropiació de girs postals per funcionari de Correus Alacant

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 200/2005), 10 de març de 2005

Descripció dels fets

Un funcionari de l’oficina de Correus de la ciutat d’Alacant va fer seu l’import de tres girs postals destinats a terceres persones. En els tres casos, l’acusat va emplenar i signar, imitant la signatura dels destinataris, el corresponent acusament de recepció de la llibreta de lliurament.

Municipi

Alacant.

Comarca

L’Alacantí

Delicte imputat

Delicte de malversació de l’art. 432.1 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Funcionari de Correus.

Impacte econòmic

420 €.

Concurs amb altres delictes

Concurs amb el delicte de falsedat de l’art. 392 CP en relació amb l’art. 390.1.2ª.

Pena

Es condemna al funcionari pel delicte de malversació dels articles 432.1 i .3 a una pena de 6 mesos de presó i 2 mesos i 1 dia de multa diària amb quota diària de 6 € i suspensió d’ocupació durant 6 mesos, mentre que pel delicte de falsedat dels articles 390.1 i .3 s’imposa la pena de 36 mesos de presó i multa de 6 mesos amb quota diària de 6 € i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu i per a la seua ocupació professional durant un període de 2 anys.

Responsabilitat civil

60,98 €. que l’acusat ha d’indemnitzar a Correos y Telégrafos S.A.

Altres dades d’interés

Els interessats van obtenir la devolució de les sumes prèvia interposició d’una queixa en l’oficina de Correus, sent aquesta entitat qui els hi va proporcionar la suma deguda i no el condemnat.