Apropiació fons de les Germanes Carmelites d’Oriola

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 13/2002), 14 de març de 2002

Descripció dels fets

Luis Fernando Cartagena Travesado, Alcalde de la localitat d’Oriola, va disposar de cabal públic provinent de la donació d’unes monges al Consistori destinada a obres socials, per a finalitats particulars.

L’Ajuntament tenia un conveni de col·laboració amb la Comunitat de Germanes de la Beatísima Verge de la Muntanya Carmelo d’Oriola, en virtut del qual, aquesta última es comprometia a prestar una sèrie de serveis assistencials en un centre de titularitat municipal destinat a cura d’ancians, els quals pagaven una quantitat com a contraprestació. Rebuts els diners, en lloc de realitzar el tràmit reglamentari per a ingressar la quantitat en l’erari públic, l’Alcalde els va sostraure pel seu propi benefici. Posteriorment, el primer edil va tractar de falsejar una sèrie de rebuts amb la finalitat de justificar la destinació de la quantitat malversada, de conformitat amb el responsable d’una empresa contractista de serveis de neteja del Consistori.

Municipi

Oriola.

Comarca

El Baix Segura

Delicte imputat

Delicte de malversació de l’art. 432.1 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Alcalde pel Partit Popular.

Impacte econòmic

49.081 €.

Concurs amb altres delictes

Concurs amb el delicte de falsedat de l’art. 392 CP en relació amb l’art. 390.1.2n.

Pena

Condemna pel delicte de l’article 432.1 CP a la pena de presó de 3 anys i inhabilitació absoluta durant 6 anys, en concurs ideal amb un delicte de falsedat de l’article 392 en relació amb l’art. 390.1.2n CP a la pena de presó d’1 any i multa de 6 mesos amb quota diària de 30 €.

Responsabilitat civil

49.081 € més els interessos processals, que han d’abonar-se a l’Ajuntament d’Oriola.

Altres dades d’interés

Quatre dels últims set alcaldes d’Oriola han sigut condemnats o estan sent investigats per qüestions relacionades amb la corrupció. Tant els successors de Luis Fernando Cartagena, José Manuel Medina Cañizares (condemnat per prevaricació urbanística, i absolt en segona instància, contra el qual es van obrir 15 causes) i Mónica Lorente Ramón (condemnada en ferm per falsedat documental en el cas “Escorratel” i investigada pel cas “Brugal”), tots dos pel Partit Popular, com Francisco García Ortuño, primer Alcalde democràtic per l’UCD i posteriorment regidor pel PSOE (investigat en el cas “Brugal”).