Autoritzacions ambientals indegudes per tècnic de la Conselleria de Medi Ambient

Sentència

Sentència Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, (núm. 71/2018), 28 de juny de 2018

Descripció dels fets

L’acusat treballaba com a tècnic en la Conselleria de Medi Ambient, concretament en l’àrea de residus, la funció dels quals consistia a tramitar les sol·licituds d’autorització ambiental i per tant la possibilitat d’estudiar i informar sobre la concessió de llicència d’activitat a les empreses dedicades a la gestió de residus sòlids. A més, l’acusat era administrador solidari de l’empresa INARMED, S.L., dedicada a l’assessorament de serveis d’enginyeria i arquitectura. Com a funcionari de la Conselleria, va intervenir en la tramitació de l’expedient presentat per Limpiezas Urbanas Mediterráneo, S.L.O., amb la intenció de sol·licitar una autorització ambiental. L’acusat, aprofitant la seua posició de tècnic de l’administració per a facilitar o forçar la seua participació, es va mostrar davant els representants legals de Limpiezas Urbanas Mediterráneo contrari a l’aprovació d’aquest projecte, i els va remetre a l’altre acusat en la causa per a la redacció de la sol·licitud. Aquest segon acusat, en connivencia amb el tècnic de Conselleria, una vegada rebuda la petició de Limpiezas Urbanas Mediterráneo, va subcontractar a la societat d’aquest últim, INARMED, per a realitzar el projecte.

Municipi

València.

Comarca

València.

Delicte imputat

Delicte de negociacions prohibides als funcionaris de l’art. 439 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Tècnic Conselleria Medi Ambient.

Impacte econòmic

No consta.

Concurs amb altres delictes

No.

Pena

Multa d’1.080€ i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic que implique facultats d’informe o decisió durant 1 any.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

No s’aprecien.