Cas Blasco (peça primera)

Sentència

Sentència Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (núm. 4/2014), 27 de maig de 2014

Descripció dels fets

En la convocatòria de projectes de cooperació per al desenvolupament, el Conseller d’Immigració i Ciutadania de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco Castany, juntament amb altres membres del seu gabinet (la responsabilitat dels quals no es detalla en aquest cas) va manipular el procediment per a la concessió del projecte a una fundació concreta.

En el marc de la convocatòria, per part d’aquesta Conselleria, de projectes de cooperació internacional al desenvolupament en xarxa per a organització no governamentals, es produeix la manipulació del procediment de concessió amb la finalitat d’atorgar els projectes a la fundació CYES, malgrat les manifestes tècniques d’aquesta oferta. Així mateix, es van falsejar les quantitats aportades en el procediment, amb l’objectiu d’afavorir directament als membres de la fundació concessionària, i es van lliurar per el seu benefici personal cabals públics resultants de la minoració del pressupost destinat als projectes de cooperació.

Municipi

València.

Comarca

València.

Delicte imputat

Delicte de prevaricació administrativa de l’art. 404 CP, delicte de malversació de l’art. 432.2 CP i delicte de frau i exacció il·legal de l’art. 438 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Conseller d’Immigració i Ciutadania de la Generalitat Valenciana pel Partit Popular.

Impacte econòmic

1.827.840,04 €.

Concurs amb altres delictes

A més dels delictes contra l’Administració pública, concorre també un delicte de falsedat documental de l’art. 390.1 CP.

Pena

La situació concursal porta a la resolució a imposar la pena del delicte més greu, es a dir, la malversació de cabals públic de l’article 432.2 CP, en la seua meitat superior, per la qual cosa s’imposa per tant la pena de 8 anys de presó, atés l’agreujament determinat per la continuïtat delictiva del tipus, d’acord amb l’article 74 CP.

La complexitat del supòsit, juntament amb l’existència de tres delictes contra l’Administració pública, així como la falsedat documental i la posició directiva del Conseller en la trama del cas, justifiquen la imposició de la pena màxima establida en l’article 432.2 CP.

Responsabilitat civil

1.623.840 €

Altres dades d’interés

Queda acreditat en la sentència el perjudici creat per aquesta trama de corrupció a la pròpia Conselleria d’Immigració, en causar la desaparició d’aquesta de les carteres de la Generalitat Valenciana.

En aquest cas, s’ha procedit a individualitzar el comportament del Conseller per distingir-se en el seu comportament el concurs entre els tres delictes contra l’Administració pública. No obstant això, aquests mateixos fets van ser comesos separadament per diferents membres del seu gabinet (director de gabinet, sotssecretari, secretària general administrativa, director general d’immigració i cooperació al desenvolupament i el cap de l’àrea de cooperació al desenvolupament i solidaritat).