Cas Palau de les Arts: Malversació de cabals públics per personal gestor

Sentència

Sentencia Audiència Provincial de València (núm. 138/2020), 6 de març de 2020 (Cas Palau de les Arts)

Descripció dels fets

Estudi de les presumptes irregularitats comeses pel personal gestor de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia, en relació amb el procés de contractació amb diferents empreses per a la realització de prestacions lligades a la gestió de mitjans publicitaris, així com l’organització d’esdeveniments durant el període 2008-2011. Concretament, la resolució es deté en la contractació realitzada amb Patrocini dels Arts, S. A., i la seua filial Viva June 24th Europa, societats de naturalesa mercantil creades per la Fundació a fi de gestionar la captació de patrocinadors. Si bé Fiscalia argumentava en el seu escrit d’acusació la creació per part de les persones acusades d’un sistema de captació de patrocinis, cobrant, en el procés comissions, i creant sobrecostos per esdeveniments com el Viva Europea i per treballs de disseny i impressió contractats a l’empresa Radcliffe, la resolució estima que no queden provats els delictes de malversació de cabals públics i prevaricació administrativa del qual eren acusats.

Municipi

València.

Comarca

València.

Delicte imputat

Delicte de malversació de cabals públics de l’art. 435.1 CP. La sentència considera que no pot apreciar-se la realització d’aquest tipus delictiu, perquè no consta desviament d’ingressos a fins diferents dels propis de l’activitat societària.

Sentit sentència

Absolutòria.

Classe funcionari/autoritat

Intendent Palau de les Arts.

Director Administratiu de la Fundació Palau de les Arts.

President i Conseller Delegat de Patrocini de les Arts, S.A.

Impacte econòmic

En l’escrit de Fiscalia, es recull una suposada quantitat malversada resultant de la diferència entre el pressupostat per a l’edició de Viva Europa 2009 (300.000€) i la quantitat entregada de 156.479,90€. Així, la resultant de 143.525,50€ no s’entén malversada, perquè Patrocini de Les Arts va renunciar a cobrar per l’organització de l’esdeveniment Viva Europa 2010 i per la captació de nous patrocinadors durant aqueix any i durant 2011, la qual cosa venia a compensar el sobrecost pagat per la fundació.

Concurs amb altres delictes

Possible concurs amb un delicte de prevaricació administrativa de l’art. 404 CP. Els magistrats que estudien el cas consideren que aquest no queda acreditat, doncs, encara que l’Audiència considera discutible la idoneïtat de la fórmula seguida per al procés de contractació amb societats creades a l’empara de la Fundació, no estima acreditat que les persones investigades “actuaren en la creença certa que no suposaven cap contravenció de la normativa en matèria de contractació del sector públic”. Per a reforçar aquesta posició, cita els informes emesos pel Consell Jurídic Consultiu, avalant la utilització de la fórmula.

Pena

Absolució.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

Respecte de la Intendent del Palau de les Arts, la seua defunció amb caràcter previ a la sentència va suposar l’extinció de la responsabilitat penal.