Prevaricació de funcionaris de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)

Sentència

Sentència Audiència Provincial de València (núm. 476/2021), 30 de juliol de 2021

Descripció dels fets

Durant el seu mandat com a Directora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), amb la cooperació del Director econòmic administratiu d’aquest centre cultural, Consuelo Císcar va dur a terme una sèrie de comportaments diferents a la funció social conferida a l’IVAM. La resolució reflexa dos tipus de conductes, totes dues considerades delictives d’acord amb el que es preveu per al delicte de prevaricació administrativa i el delicte de malversació de cabals públics. En primer lloc, la directora va aprofitar la seua posició al capdavant del centre per a promocionar la carrera artística del seu fill, utilitzant per a això els mitjans econòmics, materials i humans de l’IVAM. En segon lloc, va dur a terme processos de contractació tramitats per l’IVAM i adjudicats a favor de mercantils gestionades per un empresari pròxim.

Municipi

València.

Comarca

València.

Delicte imputat

Delicte de prevaricació de l’art. 404 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

  • Directora Gerent de l’IVAM.
  • Director econòmic administratiu de l’IVAM.

Impacte econòmic

D’acord amb els fets provats, consta un import total facturat per l’IVAM a les empreses cooperadores en la trama per un valor de 3.700.692, 42€. Pel que respecta als fons públics de l’IVAM destinats pels acusats a fins aliens al públic al qual servien ascendeix a 50.000€.

Concurs amb altres delictes

Delicte de malversació de cabals públics de l’art. 432 CP.

Pena

  • Directora Gerent de l’IVAM: Pel delicte de prevaricació administrativa, pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic, estenent-se a totes les ocupacions o càrrecs públics als quals puga accedir-se per elecció o lliure designació en l’àmbit de l’Administració pública, per temps de 2 anys i 6 mesos. Pel delicte de malversació de cabals públics, a la pena d’1 any i 6 mesos de presó i inhabilitació per a ocupació o càrrec públic, per temps de 2 anys i 6 mesos.
  • Director econòmic administratiu de l’IVAM: Pel delicte de prevaricació administrativa, pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic, estenent-se a totes les ocupacions o càrrecs públics als quals puga accedir-se per elecció o lliure designació en l’àmbit de l’Administració pública, per temps d’1 anys i 6 mesos. Pel delicte de malversació de cabals públics, a la pena d’1 any de presó i inhabilitació per a ocupació o càrrec públic, per temps d’1 any i 6 mesos.

Responsabilitat civil

50.000€ pels fons públics desviats i 25.000€ pel mal objectiu causat en la reputació de l’entitat pública.

Altres dades d’interés

Aplicació de la circumstància atenuant de reparació del mal (art. 21.5 CP), i de la circumstància atenuant anàloga de confessió (art. 21.7 CP).