Cobraments indeguts per l’alcalde del Fondó de les Neus

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 544/2013), 23 d’octubre de 2013

Descripció dels fets

Francisco Luis Prieto, alcalde del municipi del Fondó de les Neus, ordenà al Secretari i a la Tresorera d’aquest Ajuntament el pagament de les despeses corresponents a exercicis tancats, sense cap procediment ni competència i malgrat els informes negatius del Secretari municipal. Determinades quantitats en conceptes de dietes, viatges i altres despeses es cobraren per part d’el primer edil eludint el procediment de cobrament regulat en contra dels advertiments emesos per la tresorera i el secretari-interventor de l’Ajuntament, imposant la seua voluntat de forma arbitrària i deliberada, amb plena consciència en tot cas de les exigències legals i de la contravenció de l’ordenament jurídic.

Municipi

El Fondó de les Neus.

Comarca

El Vinalopó Mitjà

Delicte imputat

Delicte de prevaricació administrativa de l’art. 404 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Alcalde pel PSOE.

Impacte econòmic

Obtenció de la quantitat de 9.016,48€ obviant de forma absoluta el procediment per al seu cobrament a càrrec de l’erari públic.

Concurs amb altres delictes

No consta.

Pena

Pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant 7 anys.

Responsabilitat civil

Es declara en primera instància de 9.716,06€ i es redueix en aquesta resolució a 7.306,05€.

Altres dades d’interés

La Sentència estima en part (redueix la responsabilitat civil) el recurs d’apel·lació interposat contra ST Jutjat penal núm. 4 d’Alacant, de 28-09-2012.