Prevaricació de Alcalde i Regidor de l’Ajuntament de Vila-real

Sentència

Sentencia Audiència Provincial de Castelló (núm. 97/2021), 26 de març.

Descripció dels fets

Es tracta dels contractes subscrits entre l’Ajuntament de Vila-real, per mitjà del seu Alcalde i el seu Regidor de Serveis públics, foment i agricultura, i l’empresa mercantil PIAF, S.L. El consistori va subscriure amb PIAF una sèrie de contractes de subministraments de béns i serveis, entre els quals es compta la promoció i remodelació d’instal·lacions de titularitat pública, sense seguir els requisits formals propis del procediment administratiu. Així mateix, una part dels serveis no van ser finalment executats i, davant l’incompliment del contracte, l’Alcalde que va substituir al condemnat va decidir no abonar les quantitats degudes.

Municipi

Vila-real.

Comarca

La Plana Baixa.

Delicte imputat

Delicte de prevaricació de l’art. 404 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat
  • Alcalde de Vila-real.
  • Regidor de Serveis Públics, Foment i Agricultura de l’Ajuntament de Vila-real.
Impacte econòmic

Les obres de remodelació del Trinquet estaven xifrades en 482.319,08€. Les obres de remodelació de la segona planta de la casa consistorial estaven xifrades en 166.814,11€. Així mateix, les factures anul·lades pel consistori i no pagades per considerar que els treballs reflectits en les mateixes eren inexistents ascendeixen a la quantitat de 363.505,58€.

Concurs amb altres delictes

No consta.

Pena
  • Alcalde de Vila-real: 8 anys i 6 mesos d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic
  • Regidor de Serveis públics, foment i agricultura de l’Ajuntament de Vila-real: 7 anys d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic.
Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

No s’aprecien.