Concessió de llicències d’obres a Aiora

Sentència

Sentència Audiència Provincial de València (núm. 252/2001), 8 d’octubre de 2001

Descripció dels fets

Arquitecte tècnic municipal, que també actuava com a director tècnic a títol particular d’obres en les quals també informava com a arquitecte tècnic municipal, malgrat conèixer que no podia realitzar ambdues activitats al mateix temps.

L’arquitecte va dirigir i al mateix temps va informar sobre concessió de la necessària llicència municipal en un total de 62 expedients sobre realització d’obres durant un període comprés entre els anys 1988 a 1992. Amb posterioritat, l’acusat va continuar realitzant aquestes activitats, encara que el projecte d’obres estava signat per una altra persona.

Municipi

Aiora.

Comarca

La Vall de Cofrents – Aiora

Delicte imputat

Delicte de negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics de l’art. 441 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Arquitecte tècnic municipal.

Impacte econòmic

No consta benefici econòmic del funcionari condemnat. L’art. 441 CP no requereix l’existència d’aprofitament, sinó l’actuació del funcionari públic en activitats privades que se solapen amb la seua condició de funcionari.

Concurs amb altres delictes

Es va imposar sanció administrativa de separació de servei que va ser recorreguda posteriorment en via contenciós-administrativa.

Pena

Pena de 6 mesos de multa amb quota diària de 3 € i un any de suspensió de càrrec o ocupació pública.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interésv

La resolució desestima el recurs d’apel·lació presentat pel condemnat contra la Sentència del Jutjat Penal núm. 12 de València (ST núm. 46/2001, de 18 d’abril de 2001), amb la qual cosa confirma i manté la pena imposada.