Contractacions il·legals per funcionaris del Consorci de Museus i Ajuntaments de Chiva i Benissanó

Sentència

Sentencia Audiència Provincial de València (núm. 20/2020), 16 de gener de 2020.

Descripció dels fets

Funcionari del Consorci de Museus de la Generalitat i de l’Ajuntament de Chiva organitza una trama de contractació irregular mitjançant una societat mercantil denominada “Assessors Econòmics Mercantils”, controlada en última instància per Rafael Parra Mateu, qui fora interventor del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana. Doncs bé, mitjançant la utilització d’aquesta mercantil, el funcionari del municipi de Chiva duu a terme una sèrie de contractacions irregulars amb l’ajuntament de Benissanó, comptant amb la complicitat del secretari interventor d’aquest municipi, qui no duu a terme de manera sistemàtica les obligacions de comprovació i control sobre l’adequació d’aquest procés de contractació a la normativa administrativa vigent.

Municipi

Benissanó.

Comarca

Camp de Túria.

Delicte imputat

Delicte de prevaricació de l’art. 404 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Funcionari del Consorci de Museus de la Generalitat i de l’Ajuntament de Chiva.

Secretari interventor de Benissanó.

Impacte econòmic

Consta en la resolució que durant el període 2007-2011, el total abonat a l’acusat ascendeix a 147.248,90€, sense que existira cap control administratiu per part del secretari interventor de l’Ajuntament de Benissanó, provant-se així el desistiment en les seues funcions.

Concurs amb altres delictes

Es planteja en l’escrit de la Fiscalia la possibilitat de considerar la comissió pels investigats de sengles delictes de falsedat en document oficial, així com d’un delicte de malversació de cabals públics, qüestió descartada per no apreciar-se els requisits del tipus.

Pena

Funcionari del Consorci de Museus de la Generalitat i de l’Ajuntament de Chiva: Pena de 6 anys d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i l’exercici del dret de sufragi passiu durant el mateix temps, així com al pagament de la part proporcional de les costes.
Secretari interventor de Benissanó: Pena de 6 anys d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i l’exercici del dret de sufragi passiu durant el mateix temps, així com al pagament de la part proporcional de les costes.

Responsabilitat civil

147.248,90€.

Altres dades d’interés

Aquest supòsit s’emmarca en la coneguda com a “trama de les assessories”, supòsit de corrupció caracteritzat per la comissió d’actuacions il·lícites en el marc del procés de contractació i altres serveis en consistoris municipals, amb la participació de societats mercantils creades ad hoc per a incomplir la normativa administrativa.