Falsificació de dades d’empleada per alcalde de Riba-roja de Túria

Sentència

Sentència Audiència Provincial de València (núm. 170/2002), 1 de juliol de 2002

Descripció dels fets

Juan Antonio Toledo Gómez, Alcalde de Riba-roja de Túria, va mantenir en nòmina a una empleada de la neteja que mancava del suficient període de cotització per a rebre la pensió de jubilació.

El primer edil, com a cap de personal del Consistori, “va jubilar de fet” a la netejadora, de 65 anys, indicant-li que no acudira més a treballar però sense comunicar la baixa als encarregats de la confecció de les nòmines de la Seguretat Social, per la qual cosa l’empleada va seguir percebent el seu salari íntegre durant quatre anys sense acudir al treball.

Municipi

Riba-roja de Túria.

Comarca

El Camp de Túria

Delicte imputat

Delicte de malversació de l’art. 432.1 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Alcalde pel PSOE.

Impacte econòmic

53.752, 43 € en concepte dels salaris percebuts per l’empleada sense haver exercit les seues funcions.

Concurs amb altres delictes

Concurs amb el delicte de falsedat de l’art. 392 CP en relació amb l’art. 390.1.2n.

Pena

Tractant-se d’un concurs ideal, s’aplica l’article 77.2 CP i s’imposa la pena prevista per a la infracció més greu en la seua meitat superior, es a dir, la del delicte de falsedat documental de 5 anys i 3 mesos de privació de llibertat, multa de 20 mesos amb la quota diària de 30 € i inhabilitació especial durant 5 anys.

Responsabilitat civil

53.752,43 €.

Altres dades d’interés

L’any 2004, el Tribunal Suprem va rebaixar la condemna al susdit a 3 anys de pena de presó en no apreciar cap element del delicte continuat de falsedat documental (STS núm. 1569/2003, de 24 de novembre). Així, l’Alt Tribunal, va absoldre al condemnat del delicte de l’art. 392 CP en relació amb l’art. 390.1.2n, va reduir la pena de malversació al mínim

El Tribunal Suprem va recomanar a la defensa de l’exalcalde, que sol·licitara un indult parcial de la condemna, atés que no va percebre personalment el muntant del cabal malversat, amb la finalitat de suspendre l’ingrés a la presó.