Gestió de tributs municipals a Benetússer

Sentència

Sentència Audiència Provincial de València (núm. 702/2014), 30 de setembre de 2014

Descripció dels fets

L’acusat va ser des de 1982 adjudicatari de successius contractes, en ocasions prorrogats tàcitament, del servei de col·laboració en la gestió de recaptació voluntària i executiva dels tributs municipals de l’Ajuntament de Benetússer. Durant tot aquell temps es va mantenir de manera conjunta el sistema de pagament per domiciliació bancària i el de recaptació en efectiu, en el qual els contribuents en l’oficina situada en l’edifici de l’ajuntament pagaven en metàl·lic la quantia del tribut a l’acusat, qui els lliurava el corresponent rebut del pagament. Des de l’any 2000 l’acusat va començar a apropiar-se sistemàticament de les quanties que rebia, en lloc d’ingressar-les en el compte de l’ajuntament, com n’estava obligat.

Municipi

Benetússer.

Comarca

L’Horta Sud.

Delicte imputat

Delicte de malversació de cabals públics de l’art. 435.1 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria

Classe funcionari/autoritat

No es considera funcionari públic/autoritat política en sentit estricte, raó per la qual s’aplica la modalitat impròpia de malversació de l’art. 435.1 CP extensiva “als quals es troben encarregats per qualsevol concepte de fons, rendes o efectes de les Administracions Públiques”.

Impacte econòmic

La quantitat total dels tributs i multes dels quals l’acusat es va apropiar ascendeix a 555.538,25€.

Concurs amb altres delictes

No consta.

Pena

Pena de 5 anys i 6 mesos de presó i inhabilitació absoluta durant 12 anys.

Responsabilitat civil

Per via de responsabilitat civil, haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament de Benetússer la quantitat de 554.668,25€.

Altres dades d’interés

L’acusat està empresonat des d’agost de 2012, després d’haver sigut detingut i extraditat des de Colòmbia. Allí va muntar un restaurant espanyol que va promocionar en televisió, malgrat l’ordre internacional de crida i cerca.