Irregularitat en permisos de treball i residència a Alacant

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 721/2004), 21 de desembre de 2004.

Descripció dels fets

Dos funcionaris de la Subdelegació del Govern d’Alacant, encarregats de la tramitació dels procediments d’estrangeria, després de concertar un acord amb un tercer, segellen de forma irregular permisos de treball i residència a estrangers a canvi de diners.

Els receptors d’aquests permisos eren fonamentalment dones estrangeres en situació il·legal que treballaven en clubs d’altern exercint la prostitució i a les quals, previ pagament, se les expedia un document segellat per les oficines d’estrangeria sota la falsa promesa que això legalitzaria la seua situació a Espanya i les hi garantiria la seua no-expulsió durant el termini d’un any. En les oficines d’estrangeria no quedava còpia o prova d’aquests tràmits pel que mai es van arribar a incoar els expedients de concessió de permís de treball i de residència que, en qualsevol cas, serien denegats en no tenir la referida documentació i els esments essencials.

Municipi

Alacant.

Comarca

L’Alacantí.

Delicte imputat

Delicte de suborn de l’art. 420 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Els dos funcionaris imputats tenen el càrrec d’Auxiliar de l’Administració General de l’Estat.

Impacte econòmic

Els diners lliurats a canvi de cada gestió eren 100 €. Es calcula que un dels funcionaris va realitzar la conducta tipificada entre 24 i 32 ocasions, per la qual cosa, s’infereix l’obtenció d’entre 2.400 i 3.200 €. Respecte de l’altre condemnat, es creu que realitza la conducta entre 75 i 97 vegades, pel que les xifres oscil·larien entre els 7.500 i els 9.700 €.

Concurs amb altres delictes

No consta.

Pena

La pena imposada varia en funció de les vegades que cadascun va dur a terme el tràmit irregular. La seua realització entre 75 a 97 vegades suposa la condemna a la pena de 3 anys i mig de presó, inhabilitació per a l’ocupació de funcionari públic durant 4 anys i 6 mesos i una multa de 1.350 €.

En canvi, la realització entre 24 i 32 vegades de la conducta tipificada suposa la condemna a la pena de 2 anys i mig de presó, inhabilitació per a ocupació de funcionari públic durant 3 anys i 6 mesos i una multa de 350 €.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

Es planteja pel Ministeri Fiscal possible concurs amb el delicte d’estafa dels articles 248, 249 i 250.6ª CP, finalment descartat.