Llicències en sòl no urbanitzable a Benicolet

Sentència

Sentencia Audiència Provincial de València (núm. 136/2020), 12 de març de 2020.

Descripció dels fets

Alcalde del Partit Popular del municipi de Benicolet (Vall d’Albaida), durant el període 1995-2007, organitza entre els anys 2006 i 2008 un pla preconcebut per a concedir llicències en sòl no urbanitzable independentment de la seua legalitat. En els fets provats en la resolució judicial consta en primera instància la seua acreditada ignorància dels informes preceptius que defensaven el caràcter il·lícit de l’atorgament de les llicències. Així mateix, compta en determinats suposats amb la connivència de l’Arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Benicolet, qui elabora informes favorables sobre les llicències que ignoren la normativa aplicable.

Municipi

Benicolet.

Comarca

La Vall d’Albaida.

Delicte imputat

Delicte de prevaricació urbanística de l’art. 320.1 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Alcalde de Benicolet pel Partit Popular.

Arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Benicolet.

Impacte econòmic

No consta.

Concurs amb altres delictes

No consta.

Pena

Alcalde de Benicolet: Multa de 6.840€ i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de 9 anys, així com al pagament de la meitat de les costes, incloent les de l’acusació popular.

Arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Benicolet: Multa de 4.680€ i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de 7 anys i 1 mes, així com al pagament de la meitat de les costes, incloent les de l’acusació popular.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

La pena imposada es veu considerablement rebaixada per l’aplicació de la circumstància atenuant de dilacions indegudes, atés que els fets jutjats van succeir entre els anys 2006-2008.