Matriculacions irregulars a Alacant

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 520/2005), 27 d’octubre de 2005.

Descripció dels fets

Determinats funcionaris de la Prefectura Provincial de Trànsit d’Alacant, encarregats de les matriculacions, rematriculaciones i expedició de certificats, van cometre actuacions irregulars en l’exercici de les seues funcions a canvi de diners. Aquests actes es duien a terme servint-se d’una opció del programa informàtic de tramitació que permetia realitzar la funció com si els interessats reuniren tots els requisits. La irregularitat en aquests procediments es produïa per la tramitació sense previ pagament de les taxes o sense els requisits corresponents, per mancar els expedients dels certificats de la ITV, justificants de pagament de l’impost municipal, transmissions patrimonials de la Conselleria d’Economia de la Generalitat Valenciana, etc.

Municipi

Alacant.

Comarca

L’Alacantí

Delicte imputat

Delicte de suborn de l’art. 420 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Funcionaris perifèrics de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Impacte econòmic

No queden acreditades en la sentència les quantitats concretes lliurades als funcionaris ni el seu muntant total. La resolució es limita a exposar que els pagaments per les irregularitats eren d’uns 30€ per cada actuació i que les conductes es van produir durant un temps indeterminat, com a mínim, de més d’1 any de duració.

Concurs amb altres delictes

No consta.

Pena

Es condemna als funcionaris a una pena d’11 mesos de presó, inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant 3 anys i una multa de 54 €.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

Sentència de conformitat d’acord amb l’article 793.2 de la Llei d’Enjudiciament Criminal.