Planta de formigó a Orxeta

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 200/2018), 11 de juny de 2018.

Descripció dels fets

Vicente Llinares, alcalde del municipi d’Orxeta el qual pertany al PSOE, malgrat tenir coneixement que l’Administrador de la mercantil “Hormigones Roseta S.L.” havia procedit a la construcció d’una planta dedicada a l’elaboració de formigó, i mancant qualsevol tipus de llicència, no adopta cap mesura de restauració de la legalitat i de la realitat física alterada, per la qual cosa incompleix el seu deure com a garant de la legalitat urbanística. La planta formigonera hi roman fins a 10 anys en sòl protegit.

Municipi

Orxeta

Comarca

La Marina Baixa

Delicte imputat

Delicte de prevaricació urbanística, 320.2 CP

Sentit sentència

Condemnatòria

Classe funcionari/autoritat

Alcalde d’Orxeta pel PSOE.

Impacte econòmic

No consta.

Concurs amb altres delictes

No consta.

Pena

3 mesos de presó, així com inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant 3 anys i 6 mesos.

Responsabilitat civil

No consta

Altres dades d’interés

Queda acreditat en els fets provats que l’alcalde va decretar la incoació d’expedient de disciplina urbanística per les obres sense llicència i en va requerir la suspensió; no obstant això, el fonament de l’aplicació de l’art. 320.2 CP radica que a posteriori no va adoptar cap mesura per restaurar la legalitat.