Acceptació de regals per l’alcalde d’Alacant

Sentència

Sentencia Audiència Provincial d’Alacant (núm. 247/2021), 7 de juliol

Descripció dels fets

Acceptació de regals per part de l’Alcalde d’Alacant durant el seu mandat, sent aquests oferits per xarxes empresarials lligades a la branca alacantina de l’anomenat Cas Brugal, dins de la investigació realitzada sobre la possible falsedat del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alacant. La condemna se centra en posar de manifest l’oferiment de regals a l’Alcalde per raó del seu càrrec, sense buscar un acte arbitrari concret derivat dels obsequis, però que no obstant això podia influir en la seua posició. Malgrat això, no consta acreditat en la resolució que els regals tingueren com a conseqüència l’obtenció d’informació privilegiada o una posició de favor en matèria de promoció urbanística.

Municipi

Alacant.

Comarca

Alacant.

Delicte imputat

Delicte de suborn passiu impropi de l’art. 426 CP (en la seua versió prèvia a la reforma operada per la Llei orgànica 5/2010).

Sentit de la sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Alcalde d’Alacant.

Impacte econòmic

No hi consta.

Concurs amb altres delictes

No hi consta.

Pena

Multa de 6.000€.

Responsabilitat civil

No hi consta.

Altres dades d’interés

En la mateixa resolució, apareix com investigada la successora en el càrrec del condemnat, sent en el seu cas absolta per la prescripció del delicte.