Residus i neteja Torrevella

Sentència

Sentència Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, (núm. 16/2012), 30 de novembre de 2012

Descripció dels fets

Pedro Hernández Mateo, alcalde del municipi de Torrevella, duu a terme una sèrie de comportaments caracteritzats per una marcada arbitrarietat, amb la finalitat d’adjudicar la contractació del servei de recollides de residus sòlids, transport a abocadors, neteja viària i neteja i manteniment del terme municipal a una empresa determinada.

Queden acreditades en la sentència les raons d’interés personal que susciten els actes arbitraris de l’alcalde, com mostra la seua ignorància deliberada respecte dels informes tècnics que posaven de manifest la incompatibilitat de les ubicacions proposades per l’empresa adjudicatària respecte de la normativa administrativa, així com la constant vulneració del plec de condicions establit en la convocatòria pública.

Municipi

Torrevella.

Comarca

El Baix Segura

Delicte imputat

Delicte de prevaricació administrativa de l’art. 404 Codi Penal (d’ara endavant, CP).

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Alcalde, també diputat autonòmic pel Partit Popular.

Impacte econòmic

Concurs licitat per valor de 97.800.000€ (l’import respon a la quantitat de 9.780.000€ anuals per un total de 10 anys). D’acord amb el que es disposa en la sentència, es tractava de la contractació més important duta a terme en el municipi fins al moment actual.

Concurs amb altres delictes

Concurs medial amb un delicte de falsedat documental de l’art. 390.1.4ª CP. La referència a concurs medial suposa que el delicte de falsedat documental és un mitjà per a aconseguir la finalitat perseguida, en aquest cas, la prevaricació administrativa de l’art. 404 CP.

Pena

Pena de presó de 3 anys, multa de 7 mesos amb una quota diària de 50€ i pena d’inhabilitació especial de 7 anys per a l’exercici de funcions representatives de tipus electiu a nivell estatal, autonòmic i local.

Responsabilitat civil

12.000€.

Altres dades d’interés

No consta en la investigació que aquest supòsit forme part de l’anomenada “Operació Brugal”. La peça principal d’aquest cas està sent enjudiciada en l’actualitat.