Selecció de Secretari a Rafelguaraf

Sentència

Sentència Audiència Provincial de València (núm. 663/2015), 13 d’octubre de 2015

Descripció dels fets

Amb data de 22 de maig de 2009 es publica en la Direcció General de Cooperació Local convocatòria de concurs ordinari reservat a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional per a la provisió del càrrec de Secretari d’Ajuntament. Aquest procediment establia uns barems, els quals eren interpretats per un Tribunal de valoració. L’acusat, actuant com a Alcalde President del municipi de Rafelguaraf, malgrat conèixer la resolució objectiva del concurs, la proposta del Tribunal de valoració i la puntuació de cadascun dels candidats, de forma conscient i voluntària, i sabent que la resolució adoptada era manifestament injusta, mitjançant Decret de l’organisme local ratificà el nomenament d’un candidat amb menor puntuació, per la qual cosa va fer cas omís al dictamen del Tribunal de valoració.

Municipi

Rafelguaraf.

Comarca

La Ribera Alta.

Delicte imputat

Delicte de prevaricació de l’art. 404 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Alcalde.

Impacte econòmic

No consta.

Concurs amb altres delictes

No.

Pena

7 anys d’inhabilitació especial per a l’exercici de càrrec públic d’Alcalde, Regidor o qualsevol altre de caràcter electiu.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

No s’aprecien.