Sobrecostos en obres públiques d’Elda

Sentència

Sentencia Audiència Provincial d’Alacant (núm. 325/2020), 22 de setembre.

Descripció dels fets

El Gerent de l’empresa municipal d’urbanitzacions d’Elda, va encarregar a una societat mercantil la realització de determinades obres i reparacions en habitatges de titularitat municipal. No obstant això, aqueixos treballs, o bé no van ser realitzats, o van ser executats però l’estimació econòmica de les obres era molt de menor que l’abonat per l’empresa municipal, apreciant-se un sensible sobrecost en la seua realització.

Municipi

Elda.

Comarca

El Vinalopó Mitjà.

Delicte imputat

Delicte de malversació de cabals públics de l’art. 432.2 i 435.1 CP.

Sentit de la sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Gerent de l’empresa municipal d’urbanitzacions d’Elda.

Impacte econòmic

42.000€.

Concurs amb altres delictes

Concurs medial amb un delicte de falsedat documental de l’art. 390 CP.

Pena

Pena de 2 anys de presó i multa de 480€, així com inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per un període d’1 any i per a l’exercici del sufragi passiu per un període de 2 anys.

Responsabilitat civil

42.000€.

Altres dades d’interés

No consta.