Telecentres municipals a Alacant

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 260/2015), 15 de juny de 2015

Descripció dels fets

Kiko Sánchez Luna, després de presentar-se a les eleccions municipals de maig de 2007 en les llistes del PP, va ser designat posteriorment Regidor de modernització i estructures municipals de l’Ajuntament d’Alacant. Aquesta regidoria va projectar en 2008 la creació d’una xarxa de telecentres municipals, concretament la instal·lació de dotze telecentres en la ciutat d’Alacant, un projecte per a familiaritzar al ciutadà amb l’ús de les noves tecnologies. Per a l’execució dels aspectes d’imatge i cartelleria dels telecentres, el regidor Sánchez Luna, així com el seu assessor, hi van encarregar la execució a la mercantil “Información y sistema de datos S.L.”, de la qual era soci i administrador únic el germà del regidor. Sánchez Luna va ocultar la participació de l’empresa del seu germà en el contracte, la qual cosa va suposar que “Información y sistema de datos S.L.” es fera amb la meitat de l’import de la contrata i ocultés aquesta participació mitjançant una altra signatura que va executar materialment els treballs, “Rótulos CTM”, amb la qual cosa es va incrementar el pressupost de les obres per executar.

Municipi

Alacant.

Comarca

L’Alacantí

Delicte imputat

Delicte de suborn de l’art. 420 CP i delicte de prevaricació de l’art. 404 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Regidor de modernització i estructures municipals de l’Ajuntament d’Alacant, així com assessor de la regidoria.

Impacte econòmic

Tot i que el contracte inicial respecte al que Sánchez Luna va signar l’acceptació del pressupost ascendia a 17.250€, per la qual cosa era correcta la seua tramitació com a contracte menor de serveis, les factures van ascendir finalment a 19.750€, superant el límit màxim de 18.000€ establit en la Llei 30/2007 de contractes del Sector Públic per a la tramitació del contracte menor.

Concurs amb altres delictes

Concurs amb delicte de falsedat documental.

Pena

Als dos imputats als quals s’ha fet esment se’ls imposen les següents penes: 2 anys i 9 mesos de presó, inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant un total de 6 anys i multa de 7.500€.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

Kiko Sánchez Luna va ser regatista olímpic a Barcelona 92, company de regates del rei Felipe VI.