Tramitació irregular permisos de residència d’estrangers

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 155/2012), 28 de març de 2012

Descripció dels fets

Un funcionari de l’Oficina d’Estrangeria de la Delegació del Govern a Alacant, la funció del qual consistia a atendre al públic, recollir les sol·licituds de permisos de residència per reagrupació familiar i segellar-les, tramitava de manera irregular permisos de residència per reagrupació familiar de ciutadans estrangers a través d’una gestoria. L’imputat oferia, a canvi de diners per part dels interessats, la tramitació de les sol·licituds estudiades en el negociat on tenia una vinculació contractual sense seguir les formalitats exigides per la llei. Per tant, previ pagament d’una quantitat, els interessats rebien tracte de favor en obtenir la tramitació dels seus permisos de residència sense emplenar les preceptives formalitats exigides en la normativa (cita prèvia, justificants econòmics, comprovació de concurrència de requisits, etc.), amb la presentación de tot tipus d’anomalies als expedients tramitats. Pel que en fa als expedients, l’acusat preparava la resolució perquè foren signats pel Subdelegat de Govern, titular de la competència per a aprovar els permisos de residència.

Municipi

Alacant.

Comarca

L’Alacantí.

Delicte imputat

Delicte de suborn de l’art. 420 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Auxiliar de l’Administració General de l’Estat.

Impacte econòmic

44.670 €.

Concurs amb altres delictes

No consta.

Pena

Pena de presó de 2 anys i 6 mesos, inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant 7 anys i 6 mesos i multa de 94.100 €.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

Es planteja per part d’el Ministeri Fiscal possible concurs amb el delicte de negociacions prohibides als funcionaris de l’article 439 CP, i finalment es descarta perquè la dàdiva no anava destinada a obtenir una participació o assessorament per part del funcionari, sinó un avantatge injustificat en un servei públic, en no exigir el tipus penal, obligació per part del funcionari públic d’informar els assumptes que se segueixen en el seu negociat.