Urbanització de parcel·la al Campello

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 304/2013), 23 de maig de 2013

Descripció dels fets

El regidor d’urbanisme del municipi del Campello, propietari d’una parcel·la que va a ser urbanitzada pel municipi, va realitzar negociacions tendents a obtenir un benefici per la venda d’aquesta, que contravenen les normes sobre abstenció dels membres de la Corporació.

En el procés de licitació per a la presentació de projectes per part d’empreses mercantils amb la finalitat d’explotar aquest terreny, el regidor desenvolupa diverses negociacions amb les empreses licitadores amb l’objectiu d’augmentar el preu de venda dels terrenys, mitjançant les quals aconsegueix a proposta seua l’augment de valor d’aquests, per a posteriorment vendre la parcel·la de la seua propietat situada en els mateixos terrenys.

Municipi

El Campello.

Comarca

L’Alacantí

Delicte imputat

Delicte de negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics de l’art. 439 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Regidor d’urbanisme pel Partit Popular.

Impacte econòmic

402.678,11 €.

Concurs amb altres delictes

No consta.

Pena

Pena de 6 mesos de multa amb quota diària de 6 €.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

Es planteja pel Ministeri Fiscal possible concurs amb el delicte de tràfic d’influències dels articles 428 a 431 CP, amb posterior absolució d’aquesta pena per l’Audiència.