Vestits del Cap de Gabinet de l’Agència Valenciana de Turisme

Sentència

Sentència Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, (núm. 11/2011), 16 de setembre de 2011.

Descripció dels fets

Rafael Betoret Parreño, Cap de Gabinet de l’Agència Valenciana de Turisme, va acceptar, durant els anys 2006 i 2007, diverses peces de vestir com a regals en consideració a la seua funció com a Cap de Gabinet de l’Agència Valenciana de Turisme, càrrec des del qual podia prendre decisions o desplegar la seua influència sobre determinades matèries que podien interessar als qui lliuraven els regals.

Municipi

València.

Comarca

València.

Delicte imputat

Delicte de suborn de l’art. 426 CP (redacció de la Llei Orgànica 10/1995).

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Cap de Gabinet de l’Agència Valenciana de Turisme, pel Partit Popular.

Impacte econòmic

Peces de vestir per valor de 13.500 €.

Concurs amb altres delictes

No consta.

Pena

Pena de multa de 9.600 €.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

En aquest cas es va produir una sentència de conformitat d’acord amb l’article 793.2 de la Llei d’Enjudiciament Criminal que no va estar acompanyada per la d’altres imputats en aquest cas, anomenada “causa dels vestits”, tals com el Vicepresident del Consell de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos, el President de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps i el Secretari General del PPCV Ricardo Costa.

A diferència dels dos últims, que van ser absolts per un Jurat popular (STSJV núm. 2/2012, de 30 de gener de 2012) del delicte de suborn en no poder provar els fets (haver acceptat vestits i altres peces de vestir per un valor conjunt de 23.196 € com a regals de les empreses de Francisco Correa en atenció als seus càrrecs), el Cap de Gabinet de l’Agència Valenciana de Turisme va ser condemnat en reconèixer aqueixos mateixos fets i acceptar la seua culpabilitat, conformant-se amb els escrits de l’acusació i acceptant la pena més greu pel delicte de suborn passiu impropi, prevista en l’art. 236 CP, en la redacció de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, vigent al moment de produir-se els fets.