La Comissió Europea proposa protegir a les persones que denuncien casos de corrupció

La Comissió Europea proposa protegir a les persones que denuncien casos de corrupció

L’abril de 2018, la Comissió Europea ha presentat una proposta de Directiva per a assegurar la protecció dels whistleblowers. Este anglicisme es refereix a les persones alertadores, informants o denunciants de fraus i actuacions il·lícites en qualsevol entorn.

En tota organització -privada o pública, gran o xicoteta- poden registrar-se activitats il·lícites o d’abús de Dret: corrupció, frau, pràctiques abusives, negligències…

Si no es resolen, estes pràctiques poden ocasionar greus perjudicis a l’interès públic.

Sovint, les persones que treballen en les organitzacions o col·laboren amb elles són les que abans coneixen estos fets i, per això, els que tenen ocasió d’informar de primera mà perquè es puga resoldre el problema. Perquè el temor a hipotètiques represàlies no els frene, és molt important brindar-los protecció eficaç, tant a escala europea com internacional.

El text de la norma estableix la protecció dels “informants que treballen al sector privat o públic que hagen tingut coneixement d’informació sobre infraccions en un context laboral”. Almenys en la seua redacció inicial, la norma no arreplega la protecció de tots els ciutadans de la Unió, només dels treballadors.

La Directiva apunta, així mateix, la necessitat que els Estats membres vetlen perquè les entitats -privades o públiques- establisquen procediments per a notificar i tramitar les denúncies i vigilen el seu compliment. Les organitzacions obligades a tot això pertanyen tant al sector privat -mercantils amb plantilles de més de 50 persones o que facturen almenys 10 milions d’euros a l’any, o empreses de caràcter financer- com al públic -administració estatal, regional i provincial, municipis de més de 10.000 habitants, o altres entitats de Dret públic-.

Actualment, la proposta està en tramitació al Parlament Europeu. Seguirem la seua evolució atentament.

Sense comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.