La Comunitat Valenciana millora els seus nivells de transparència

La Comunitat Valenciana millora els seus nivells de transparència

L’organització Transparència Internacional realitza de forma periòdica l’Índex de Transparència de les Comunitats Autònomes, un estudi molt útil a l’hora d’avaluar la transparència dels governs autonòmics.

El més recent, elaborat l’any 2016, contrasta si els executius proporcionen -o no- determinada informació sobre la seua labor. L’índex abasta 80 indicadors que determinen una puntuació individual per a cada autonomia, de 0 -menor índex de transparència- a 100 -major índex de transparència-.

El govern valencià obté un resultat de 94’4 punts i se situa en la desena posició de la classificació. En anteriors edicions de l’índex, la Comunitat va obtenir 93 punts -2014-, a penes 63,8 -2012- i uns escassos 56,3 -2010-. Esta evolució revela l’esforç de la Generalitat Valenciana per avançar en matèria de transparència.

Transparència Internacional, a més, estudia com actuen els governs locals en esta matèria i publica periòdicament l’Índex de Transparència dels Ajuntaments. L’informe mesura el nivell de transparència dels consistoris de les 110 ciutats més grans d’Espanya. Ofereix, com en el cas autonòmic, una nota, extreta a partir de 80 indicadors sobre sis àrees diferents:

  • Transparència activa i informació sobre la corporació municipal.
  • Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana.
  • Transparència economicofinancera.
  • Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis.
  • Transparència en matèries d’urbanisme i obres públiques i medi ambient.
  • Dret d’accés a la informació.

De l’últim índex, calculat en 2017, es desprenen resultats desiguals en el cas dels ajuntaments de les tres capitals de província de la Comunitat. El consistori d’Alacant obté 100 punts, la màxima qualificació; el de Castelló de la Plana, 91,3 punts i la posició 63 de la taula; mentre que el de València, amb 90 punts, es queda en el lloc 70 del rànquing.

Si es comparen estes notes amb les d’onades prèvies de l’índex, s’observa un progrés en transparència per part de les corporacions valencianes. En 2008, l’Ajuntament d’Alacant obtenia 59,4 punts; el de Castelló de la Plana, 52,2; i el de València suspenia en obtenir solament 40 punts.

Encara que les dades siguen positives, des de l’Observatori considerem que hauríem de tenir precaució i no prendre-les al peu de la lletra sinó preguntar-nos quina capacitat real tenen els indicadors de Transparència Internacional per a oferir estes respostes.

Sense comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.