L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció forma part del Consell de Participació Ciutadana de l’Agència Valenciana Antifrau

L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció forma part del Consell de Participació Ciutadana de l’Agència Valenciana Antifrau

Divendres passat 4 d’octubre vam assistir a la sessió constitutiva del Consell de Participació Ciutadà de l’Agència Valenciana Antifrau, del qual l’Observatori forma part, en el Centre del Carme Cultura Contemporània. Aquest Consell es va crear el febrer passat i es troba regulat en el Títol IV del Reglament de funcionament i règim interior de l’Agència Valenciana Antifrau.

En la Resolució de creació del Consell, aquest es configura com l’òrgan assessor i de consulta de l’Agència i via per a la participació de la societat civil, al mateix temps que es fixa com el seu objectiu principal impulsar la vinculació de l’Agència amb la societat civil i la ciutadania, facilitant la seua comunicació i relació.

Les altres funcions que s’estableixen per al Consell són les d’assessorament i avaluació de les actuacions de l’Agència; l’elaboració d’informes, propostes i recomanacions per a la prevenció del frau, la lluita contra la corrupció i el foment d’una cultura de bones pràctiques, integritat i ètica pública en les institucions públiques valencianes; l’enfortiment de les relacions de l’Agència amb la societat valenciana; el foment d’espais de debat, trobada, reflexió i intercanvi d’informació i experiències; l’incentiu de valors i actituds favorables a la integritat institucional i a l’honestedat pública; i la promoció d’un pacte social valencià contra la corrupció.

El Consell està format per la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, setze vocalies i tres persones membre de l’Agència. La Presidència és exercida pel Director de l’Agència i les vocalies estan integrades per representants d’organitzacions de la societat civil i persones expertes en l’àmbit de la prevenció i la lluita contra el frau i la corrupció, la transparència en l’activitat pública i la qualitat democràtica. L’Observatori comptarà amb dues persones vocals: Consuelo Vidal Hernándis, presidenta de l’associació, i Rafael Maurí Victoria, vicepresident d’aquesta.

Les organitzacions de la societat civil representades abasten diferents àmbits territorials -local, autonòmic, estatal i internacional- i, al costat de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, són: Táctical Whistleblower, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de València, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, Fundación por la Justicia, la Universidad de Murcia, Transparency International España, la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo, Alertadores Contra la Corrupción – Whistle Blower, Fundación Internacional Baltasar Garzón, la Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció, la Open Society Initiative for Europe, Acción Cívica contra la corrupción i la Plataforma por la Honestidad.

Sense comentaris

Escriu un comentari