Notes In-Formatives

Notes In-Formatives: què és la corrupció i com podem combatre-la?

L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció té entre les seues principals línies de treball la informació, la comunicació i la pedagogia, destinades a augmentar l’acció de la ciutadania en la lluita contra la corrupció.

 

Per a això, hem elaborat aquests materials de caràcter pedagògic, l’objectiu del qual és ajudar-nos a entendre millor què és la corrupció, com es manifesta en la pràctica i quines són les eines amb les quals comptem per a afrontar-la.

 

El primer bloc tracta de respondre a la pregunta què és la corrupció? i explica amb supòsits i exemples els tipus de delictes: prevaricació de funcionaris públics, infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, suborn, tràfic d’influències, malversació, frau i exaccions legals i negociacions i activitats prohibides a funcionaris.

 

El segon bloc recull diferents avanços legislatius i normatius a diferents escales -internacional, europea, estatal i autonòmica- en matèria de transparència i lluita contra la corrupció.

 

I el tercer bloc es centra en algunes directives, lleis i propostes legislatives que hem considerat centrals per la seua importància en la lluita contra la corrupció.