Protegir els denunciants i regular l’activitat dels lobbies: així ho preveu la futura legislació espanyola

Protegir els denunciants i regular l’activitat dels lobbies: així ho preveu la futura legislació espanyola

El setembre de 2016, Ciutadans va presentar en el Congrés dels Diputats un proposta per a desenvolupar un pla integral de lluita contra la corrupció.

L’ordenament jurídic espanyol no té encara un text que aborde este problema des d’una perspectiva global i unificada.

La protecció de les persones denunciants i la regulació dels grups de pressió -els anomenats lobbies- són dos dels pilars del projecte, que encara es troba en tramitació. El text, amb tot, presenta mancances.

Pel que fa a la protecció de les persones denunciants, Espanya és ara per ara l’únic país de l’OCDE l’ordenament jurídic del qual no preveu mesures de protecció per a elles. El projecte de llei pretén canviar esta realitat però, no obstant això, resulta incomplet. Des de l’Observatori considerem que hauria de ser esmenat en alguns punts.

Per exemple, el projecte únicament considera com a denunciants, i per tant, dignes de protecció, “als alts càrrecs, els funcionaris i la resta del personal al servei del sector públic”. És a dir, la norma deixaria de costat i desprotegiria a qualsevol persona que haja tingut coneixement de pràctiques corruptes i desitge denunciar-les.

De la mateixa manera, el text prohibeix les denúncies anònimes, a pesar que la pròpia ONU ha afirmat que “l’única protecció real per a un denunciant és l’anonimat”. Mantindre el veto a les denúncies anònimes resultaria, per tant, clarament contraproduent.

Al marge d’estes llacunes, el text normatiu ofereix com a base un considerable catàleg de mesures de protecció per al denunciant, que abasten tant la seua vida professional -suspensió de decisions que perjudiquen el seu estatus laboral, trasllat provisional a un altre lloc de treball equivalent, excedència retribuïda, etc.- com a personal -possibilitat d’instar-se mesures de protecció contra la seua persona i familiars-.

Pel que respecta a la regulació dels lobbies -tots aquells col·lectius que tenen el propòsit d’aconseguir decisions favorables als seus interessos des dels poders públics-, el projecte de llei pretén la incursió del propi concepte, el seu control i l’exigència de transparència de la seua activitat.

Entre d’altres mesures es pretén l’accés a la informació pública i el bon govern, així com la creació d’un registre de lobbistes i lobbies, públic i gratuït, en el qual hauran d’inscriure’s preceptivament.

De la mateixa manera, la llei preveu la regulació d’un codi de conducta dels lobbies, així com mesures com la publicitat de les seues activitats, i en particular, dels resultats de les seues reunions amb el sector públic.

En l’actualitat, el projecte de llei es troba, després de nombroses pròrrogues i endarreriments, en fase de debat i votació en la Comissió Constitucional. El termini de presentació d’esmenes al projecte va finalitzar el mes de novembre del passat any 2017, havent-se presentat finalment un total de 375 esmenes: 136 d’Unidos Podemos, 57 del PSOE, 50 del PP (inclosa una esmena a la totalitat), 45 de Ciutadans, 36 del PNB, 17 d’ERC i la resta del grup mixt.

Sense comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.