Quaderns pedagògics

L’Observatori ha produït tres quaderns pedagògics, que es poden consultar i descarregar directament a continuació:

  • Radiografía de la corrupció pública. Jurisprudència dels tribunals valencians 1995-2018 (2019).
  • Cas Blasco. Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció (2018).
  • Quadern Pedagògic Anticorrupció (2017).

 

Aquests quaderns pedagògics s’han produït en el context de tres projectes finançats a l’Observatori per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

 

Des de l’Observatori oferim presentacions dels quaderns i tallers formatius sobre les temàtiques tractades, per a associacions, entitats ciutadanes i professionals de diversos àmbits, grups d’estudiants, etc. Podeu fer-nos arribar propostes a través del següent formulari.

  Ferramenta produïda per l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana l’any 2022, que conté els següents capítols:

  1. Fitxes d’anàlisis de les sentències condemnatòries en matèria de corrupció pública, dictades pels tribunals valencians en el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el 3 d’agost de 2022.
  2. Anàlisi jurídica de la Sentència de l’Audiència Provincial de València, núm. 154/2020, de 24 d’abril de 2020. Cas Blasco: peces segona i tercera.
  3. Gràfiques de dades de les sentències condemnatòries dictades pels tribunals valencians entre 1995 i 2022, en les quals analitzem dades relatives a determinades dimensions que hem considerat rellevants: tipus de delicte comés, càrrec de les persones autores, tipus d’Administració Pública involucrada i les comarques on s’han comés estos delictes.

  Aquest quadern pedagògic presenta els resultats d’una anàlisi sobre les resolucions judicials en matèria de corrupció pública, dictades pels tribunals valencians durant el període 1995-2018.

  Prenent com a base aquesta investigació, l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció ha elaborat el “Mapa de la corrupció”, que comarcalitza els casos i conté una fitxa informativa amb les dades més significatives de cadascun d’ells. El mapa es pot consultar mitjançant l’enllaç: https://observatoricorrupcio.org/mapa/

  El quadern i el mapa són complementaris i responen a la vocació pedagògica de l’Observatori, que des de la seua creació ha elaborat diferents materials amb el propòsit de contribuir a la formació d’una ciutadania crítica i amb capacitat d’acció contra la corrupció.

  Eina pedagògica produïda per l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció amb col·laboració de la Generalitat Valenciana en novembre del 2017, que conté els següents capítols:

  1. Protocol d’actuació per a la millora de la transparència de les associacions i altres entitats ciutadanes.
  2. Legislació del Consell d’Europa en matèria de lluita contra la corrupció.
  3. Relatoria de les II Jornades Europees contra la Corrupció 2017.
  4. Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
  Veure els documents