Quaderns pedagògics

L’Observatori ha produït tres quaderns pedagògics, que es poden consultar i descarregar directament a continuació:

    • Radiografía de la corrupció pública. Jurisprudència dels tribunals valencians 1995-2018 (2019).
    • Cas Blasco. Una experiència ciutadana de lluita contra la corrupció (2018).
    • Quadern Pedagògic Anticorrupció (2017).

 

Aquests quaderns pedagògics s’han produït en el context de tres projectes finançats a l’Observatori per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

 

Des de l’Observatori oferim presentacions dels quaderns i tallers formatius sobre les temàtiques tractades, per a associacions, entitats ciutadanes i professionals de diversos àmbits, grups d’estudiants, etc. Podeu fer-nos arribar propostes a través del següent formulari.

Aquest quadern pedagògic presenta els resultats d’una anàlisi sobre les resolucions judicials en matèria de corrupció pública, dictades pels tribunals valencians durant el període 1995-2018.

Prenent com a base aquesta investigació, l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció ha elaborat el “Mapa de la corrupció”, que comarcalitza els casos i conté una fitxa informativa amb les dades més significatives de cadascun d’ells. El mapa es pot consultar mitjançant l’enllaç: https://observatoricorrupcio.org/mapa/

El quadern i el mapa són complementaris i responen a la vocació pedagògica de l’Observatori, que des de la seua creació ha elaborat diferents materials amb el propòsit de contribuir a la formació d’una ciutadania crítica i amb capacitat d’acció contra la corrupció.

Eina pedagògica produïda per l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció amb col·laboració de la Generalitat Valenciana en novembre del 2017, que conté els següents capítols:

  1. Protocol d’actuació per a la millora de la transparència de les associacions i altres entitats ciutadanes.
  2. Legislació del Consell d’Europa en matèria de lluita contra la corrupció.
  3. Relatoria de les II Jornades Europees contra la Corrupció 2017.
  4. Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
Veure els documents