l’Observatori

Acord de creació

La corrupció imperant durant la llarga etapa de governs del PP, tant en la Generalitat valenciana com en ajuntaments i d’altres institucions d’àmbit local, ha causat ja un enorme dany a la democràcia i l’autogovern.

 

Durant tots aquests anys, i a mesura que s’han conegut a través de diferents mitjans de comunicació els múltiples casos de corrupció que s’han donat en empreses públiques, ajuntaments i conselleries, ha anat creixent la percepció ciutadana sobre la importància i l’abast d’un problema en el que es troben involucrats alts càrrecs públics del Partit Popular junt amb funcionaris del màxim nivell de l’administració pública valenciana, tots ells responsables de la gestió dels recursos públics que, lluny d’aplicar-se a una gestió eficient, democràtica i transparent d’aquests recursos, haurien estat creadors i partíceps de trames corruptes organitzades per aconseguir recursos públics i apropiar-se’ls en benefici propi i en el de certes entitats i empreses.

 

No obstant això, alhora que ha crescut la indignació, hem assolit més claredat i una major consciència del paper que com a ciutadans i ciutadanes ens correspon en la lluita contra la corrupció.

 

Com a entitats democràtiques i ciutadanes que som, ens sentim directament afectades pel prestigi i el futur dels valors i les institucions democràtiques, el que comporta -al nostre parer- assumir també la responsabilitat d’aportar la nostra directa i activa participació en la lluita contra la corrupció, i contribuir d’aquesta manera a aconseguir una democràcia de qualitat.

 

Així, ens sumem a totes aquelles persones i organitzacions que no estan disposades a permetre que es mantinguen pràctiques corruptes en cap àmbit de la nostra vida púbica, al País Valencià, a l’Estat espanyol i en el marc de la Unió Europea.

Àmbits d’actuació

L’Observatori:

  • Contribuirà amb la seua acció a promoure els valors democràtics europeus de transparència i dret ciutadà d’accés a la informació, com a instruments per a l’enfortiment de la legitimitat de les institucions democràtiques;
  • Impulsarà la participació ciutadana en la lluita contra la corrupció i especialment la de la societat civil organitzada;
  • Estarà adreçat especialment a la ciutadania i a les seues organitzacions per a facilitar serveis necessaris i de qualitat i animar i promoure l’acció participativa democràtica, ciutadana, de control i denúncia alternativa.

Estudis0%

Informació i comunicació0%

Pedagogia i conscienciació ciutadana0%

Assessorament i suport legal0%

Incidència política0%

Descarrega la presentació en PowerPoint de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció
Descarrega els Estatuts del Observatori
Descarrega l’Acta de Constitució de l’Observatori
Descarrega la memòria econòmica de l’Observatori 2020
Descarrega la memòria d’activitats de l’Observatori 2020
Descarrega els comptes anuals de l’Observatori 2019
Descarrega la memòria d’activitats de l’Observatori 2019
Descarrega els comptes anuals de l’Observatori 2018
Descarrega la memòria d’activitats de l’Observatori 2018
Descarrega els comptes anuals de l’Observatori 2017
Descarrega la memòria d’activitats de l’Observatori 2017
Descarrega el recull de premsa de la presentació de l’Observatori

Entitats fundadores

Acció Cultural va ser creada en 1971 i legalitzada en 1978. El seu objectiu és la promoció de la llengua i la cultura del País Valencià, i la consciència civil que se’n deriva. Va ser fundada per Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner, Andreu Alfaro, Eliseu Climent, J. F. Mira…

Atelier és una organització no governamental creada en 1989, amb seu a València, dedicada a la cooperació internacional per al desenrotllament, que du a terme programes de cooperació conjuntament amb organitzacions de països d’Amèrica Llatina.

Ca Revolta-Centre de Recursos Just Ramírez va obrir les seues portes al barri de Velluters l’any 2000 per desenvolupar iniciatives socials i culturals, obertes a la participació de qualsevol col·lectiu que tinga projectes orientats a la dinamització de la ciutadania.

La Societat Coral El Micalet va nàixer en 1905 a partir de la Societat Coral Orfeó Valencià El Micalet. És una de les institucions culturals més antigues de València i està reconeguda com a Entitat d’Utilitat Pública. Promou i defensa la cultura i les tradicions valencianes.

Escola Valenciana és una entitat cívica formada per 29 associacions comarcals i d’àmbit de país. El seu principal objectiu és la normalització lingüística en tots els àmbits d’ús de la llengua, amb especial incidència en el sistema educatiu valencià.

Perifèries es defineix com a part de la societat civil organitzada i compromesa amb una acció política transformadora, capaç de guanyar per a tots els éssers humans la llibertat, la pau i la dignitat basades en la plena realització de tots els seus drets.