Actualitat

L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció és una iniciativa impulsada per 7 associacions (Atelier, Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Ca Revolta, Escola Valenciana, Perifèries i Societat Coral El Micalet) preocupades per l’escassa resposta ciutadana a l’extensió de la corrupció al País Valencià durant els últims...