Actualitat

En exercici de les funcions atribuïdes legalment, d'assessorar i formular propostes i recomanacions en matèria d'integritat, ètica pública i prevenció de la corrupció, el Director de l’Agència Valenciana Antifrau ha dictat una resolució, de data 27 de març, que incorpora un conjunt de reflexions entorn les mesures d’emergència adoptades fins aquesta data, en l’estat d’alarma declarat davant la pandèmia del COVID-19 i la seva gestió.

Existeixen documents pericials escrits amb una precisió mil·limètrica de forense. És el cas del “Informe resumen Diligencias Previas 1743/2011, piezas 2 y 3”. Un títol poc suggestiu per a un contingut demolidor. Una dissecció sense concessions de la trama que, entre 2009 i 2011, va arremetre contra els fons de la Cooperació valenciana a través d'una vintena de projectes fraudulents en països en desenvolupament d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.