Apropiació de fons per funcionari del Servei Valencià de Salut

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 683/2001), 5 de novembre de 2001

Descripció dels fets

Un funcionari va disposar en profit propi de diverses quantitats que integraven la “bestreta de la caixa fixa”, així com mitjançant el cobrament de xecs al portador, amb la finalitat de solucionar problemes econòmics personals.

En el període comprés entre 1990 i 1993, el susdit es va apropiar d’aquests fons públics, els quals incloïen factures falses que aparentment es referien a pagaments per serveis que en realitat no s’havien prestat pels proveïdors a diferents centres de salut i ambulatoris depenents del Servei Valencià de la Salut. Així mateix, també s’hi va apropiar de determinades quantitats mitjançant el cobrament de xecs al portador carregats en un compte del tresor públic valencià que van ser cobrats en finestreta o abonats en el seu compte personal.

Municipi

Alacant.

Comarca

L’Alacantí.

Delicte imputat

Delicte de malversació de l’art. 432.2 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Director de gestió i serveis generals del Servei Valencià de la Salut.

Impacte econòmic

188.800,02 €.

Concurs amb altres delictes

Concurs amb el delicte de falsedat dels articles 390.2 i .3 CP.

Pena

Concurs medial entre tots dos delictes. S’imposa la pena d’1 any i 6 mesos de privació de llibertat i inhabilitació durant 3 anys pel delicte de malversació de cabals públics, i d’1 any i 6 mesos de privació de llibertat i multa de 3 mesos amb la quota diària de 6 € pel delicte de falsedat documental.

Responsabilitat civil

35.136,74 € d’indemnització a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

Altres dades d’interés

Tot i que el condemnat va arribar a apropiar-se indegudament d’una quantitat de més de 30 milions de pessetes, finalment va reposar uns 20 milions d’aquelles, la qual cosa fonamenta una rebaixa de la pena imposada a través de l’atenuant de l’art. 21.5 CP. No obstant això, l’Audiència Provincial d’Alacant considera la quantitat malversada suficient per a l’aplicació de la modalitat agreujada de l’art. 432.2 CP.