3.6. Fiscalia Anticorrupció de l’Estat

L’anomenada comunament Fiscalia Anticorrupció es diu oficialment Fiscalia Especial contra la Corrupció Organitzada. És una Fiscalia especial, que es troba integrada en el Ministeri Fiscal i depén de la Fiscalia General de l’Estat.

 

La Fiscalia Anticorrupció es va crear l’any 1995, sent president del Govern Felipe González, en virtut de la Llei 10/95 de 24 d’Abril. El primer Fiscal cap va ser Carlos Jiménez Villarejo, el qual va ocupar aquest càrrec fins a l’any 2003.

 

La Fiscalia Anticorrupció disposa de Fiscalies delegades a Balears, Gran Canària, Santa Cruz de Tenerife, Màlaga, València, Castelló, Alacant, Sevilla, Almeria, Cadis, Múrcia i Barcelona. En qualsevol cas, el Fiscal General de l’Estat pot designar en qualsevol Fiscalia un o diversos Fiscals Delegats.
L’actuació de la Fiscalia Anticorrupció circumscriu el seu àmbit d’actuació diferents conductes delictives que es poden enquadrar en tres grans grups:

 

1.- Delinqüència Econòmica

Aquest tipus de delinqüència està vinculada al crim organitzat, la delinqüència transnacional o el blanqueig de capitals a gran escala. En els últims anys, la Fiscalia Anticorrupció ha investigat, entre altres qüestions, el frau fiscal a gran escala, especialment relacionat amb l’impagament de l’IVA, qüestió especialment complexa per la seua difícil acreditació.

 

2.- Corrupció

La corrupció, fonamentalment la de caràcter polític, constitueix un dels problemes més greus que afecten la nostra societat actual, havent investigat la Fiscalia Anticorrupció en els últims anys nombrosos casos relacionats amb la corrupció política, entre altres, l’anomenat “Cas Blasco” o l’eixida a bossa de BANKIA l’any 2011.

 

3.- La Criminalitat Organitzada

La Fiscalia Anticorrupció va rebre competències per a investigar la criminalitat organitzada l’any 2006. Des de llavors ha constituït un dels principals reptes als quals s’ha enfrontat la Fiscalia, a la vista de la complexitat i la gravetat d’aquestes conductes.

La Fiscalia Anticorrupció té, a més, diferents Unitats de suport, que desenvolupen una important labor, confeccionant informe i assessorant els Fiscals integrants de la plantilla. Aquestes unitats de suport
són les següents:

 

– La Unitat de suport de l’Agència Estatal d’Administració Tributària

Aquesta Unitat va ser creada per Resolució de l’Agència Tributària de data 8 de gener de 1996 i presta assessorament a la Fiscalia en els àmbits financer, comptable i tributari i, en termes generals, en l’àmbit econòmic.

Està formada per diferents professionals pertanyents a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, en concret, Inspectors d’Hisenda de l’Estat i Tècnics d’Hisenda, els quals han de manejar un gran volum de documentació plagada d’anotacions i dades bancàries que han d’analitzar per a la bona fi de la investigació.

 

– La Unitat de suport a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE)

Aquesta Unitat està formada per membres del Cos Superior d’Interventors i Auditors de l’Estat i per membres del Cos Tècnic d’Auditoria i Comptabilitat.

 

– La Unitat adscrita a la Policia Nacional

Aquesta Unitat s’integra en la Comissaria General de Policia Judicial (*UDEF). Aquesta unitat té competència en tot el territori nacional i disposa de tot el suport operatiu de les diferents unitats i serveis (centrals i territorials) de la Direcció General de la Policia, fonamentalment de la Comissaria General de la Policia Judicial, Comissaria General de Policia Científica, etc…

 

– La Unitat adscrita a la Guàrdia Civil

Aquesta Unitat té la seua seu a Madrid i depén orgànicament de la Prefectura de Policia Judicial, per la qual cosa té competència en tot el territori nacional. Per a dur a terme les diferents investigacions, aquesta unitat compta amb el suport de totes les Comandàncies Territorials de la Guàrdia Civil i de les seues unitats de Policia Judicial i a més compta amb el suport de les Unitats Centrals de *Criminalística i Policia Judicial.